Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy jest formą przedstawienia koniecznych do wykonania prac. Jest to wysoce sformalizowana, w pełni standaryzowana forma projektu, na podstawie której tworzy się kosztorysy oraz prowadzi prace budowlane. Projekt wykonawczy jest również podstawą do stwierdzania zgodności przeprowadzonych adaptacji z projektem przygotowanym przez biuro projektowe: nie można tego zrobić w stosunku do nawet najbardziej realistycznej wizualizacji, a tym bardziej w stosunku do projektu koncepcyjnego. Projekt wykonawczy charakteryzuje się maksymalną szczegółowością oraz kompleksowością – opisuje każdy element wykończenia i wyposażenia wnętrza oraz zawiera informacje techniczne cenne dla ekipy remontowej, która musi go zrealizować.
Zestaw dokumentów, które razem określa się mianem projektu wykonawczego, obejmuje różne rzuty pomieszczeń oraz projekty detali w skalach pozwalających na pełne odtworzenie zaplanowanych prac. Szczegółowa zawartość projektu wykonawczego jest ustalona rozporządzeniem ministerialnym, aczkolwiek biuro projektowe może – jeśli wymaga tego specyfika projektu – dołączyć do podstawowego zestawu także inne dokumenty.
Dysponując poprawnie przygotowanym projektem wykonawczym, inwestor może:

  • skrócić czas potrzebny na przygotowanie obiektu do przeprowadzenia niezbędnych prac konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych;
  • usprawnić proces zamawiania materiałów niezbędnych w procesie adaptacji;
  • lepiej ustalić warunki współpracy z firmą budowlano-remontową, która będzie realizowała projekt w terenie;
  • ograniczyć koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem prac;
  • ułatwić dochodzenie własnych roszczeń w przypadku późniejszego stwierdzenia usterek, niedokładności lub wad wykonania prac.

Stworzenie projektu wykonawczego jest niezbędne dla każdej inwestycji, sam dokument jest sformalizowany, ale praktyka pokazuje, że i tak nie zawsze jest on przygotowany wystarczająco dobrze, aby w pełni zabezpieczyć interes inwestora.

Zobacz również: Projekt oświetlenia miejsc pracy

Poproś o darmową wycenę lub poradę

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ