Analiza możliwości

Analiza możliwości jest pierwszym etapem procesu projektowego. Dzięki niej określa się realne opcje wykorzystania istniejącej aranżacji lokalu lub identyfikuje się zakres prac koniecznych do przeprowadzenia, aby – pod względem technicznym i praktycznym – można było przystosować go do potrzeb gabinetu weterynaryjnego, stomatologicznego, lekarskiego itd.
Przeprowadzenie analizy możliwości jest procesem wymagającym profesjonalnej wiedzy oraz spostrzegawczości, ponieważ nie przebiega wyłącznie według ustalonej check-listy. Za każdym razem pod uwagę należy wziąć określone wymagania inwestora, szczególnie jeśli są one nietypowe i wymagają zaprojektowania lokalu w sposób odbiegający od najczęściej stosowanych zasad.
W przypadku wielu prac analiza możliwości prowadzona jest w sposób skrótowy i pobieżny, co jest poważnym błędem, gdyż zwiększa się wówczas ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych kosztów na późniejszym etapie realizacji projektu. Dzięki bardziej drobiazgowej analizie i rzetelnej weryfikacji stanu faktycznego można:

  • uzgodnić zakres prac wstępnych jeszcze przed rozpoczęciem fazy właściwej projektowania;
  • uprościć i skrócić czas prac nad projektem, a także zoptymalizować działania pod kątem ekonomii;
  • zidentyfikować potencjalne problemy, które trzeba usunąć, aby uzyskać pełną zgodność projektu z wymogami Sanepidu lub wymogami praktycznymi dla gabinetu lekarskiego, dentystycznego, weterynaryjnego lub salonu kosmetycznego czy fryzjerskiego;
  • uzyskać pełną i rzetelną informację na temat stanu technicznego oraz logicznego budynku lub jego części, w ten sposób zyskując cenne wskazówki dotyczące dalszych prac projektowych.

Analiza możliwości jest procesem przygotowawczym – zwykle dokumentuje się ją w formie pisemnej, aby uporządkować wnioski i zalecenia, aczkolwiek nie jest to konieczne. W przypadku takich działań bardzo duże znaczenie ma wnikliwość i rzetelność prowadzonych oględzin, ponieważ od poprawnego wykonania analizy zależy dalszy kierunek rozwoju prac.

Zobacz również: Projekt koncepcyjny

Poproś o darmową wycenę lub poradę

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ