Etapy projektowania


Analiza możliwości

Analiza możliwości jest pierwszym etapem procesu projektowego. Dzięki niej określa się realne opcje wykorzystania istniejącej aranżacji lokalu lub identyfikuje się zakres prac koniecznych do przeprowadzenia, aby – pod względem technicznym i praktycznym – można było przystosować go do potrzeb gabinetu weterynaryjnego, stomatologicznego, lekarskiego itd.
Przeprowadzenie analizy możliwości jest procesem wymagającym profesjonalnej wiedzy oraz spostrzegawczości, ponieważ nie przebiega wyłącznie według ustalonej check-listy. Za każdym razem pod uwagę należy wziąć określone wymagania inwestora, szczególnie jeśli są one nietypowe i wymagają zaprojektowania lokalu w sposób odbiegający od najczęściej stosowanych zasad.

Czutaj więcej


Poproś o darmową wycenę lub poradę

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ


Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny jest najbardziej ogólnym szkicem o charakterze technicznym. Nie obejmuje jeszcze informacji szczegółowych o konkretnej aranżacji, natomiast jest kompleksowym opracowaniem samej koncepcji funkcjonalnej przestrzeni przyszłego gabinetu. Koncepcja ta powstaje na podstawie założeń projektowych zdefiniowanych przez inwestora oraz sformułowanych w sposób techniczny przez architekta, a także wnikliwej analizy możliwości, która już pozwala niektóre z założeń pozytywnie lub negatywnie zweryfikować.

Czutaj więcej

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany to szczególny typ opracowania, który tworzy się w przypadku konieczności budowy nowego obiektu. Jest to postępowanie zapewniające inwestorowi niejednokrotnie większą swobodę niż w przypadku adaptacji istniejącej nieruchomości, aczkolwiek również w tym przypadku uzyskanie maksymalnej ergonomii obiektu wymaga dostosowania jego projektu do wymagań lokalnego planu zagospodarowania, a także specyfiki działki budowlanej. Te czynniki decydują o konieczności przygotowania projektu o innym charakterze niż w przypadku adaptacji lokalu.

Czutaj więcej

Projekt aranżacji wnętrz

Wystrój wnętrza, ze względu na rolę, jaką odgrywa w zapewnieniu komfortu oraz ergonomii obiektu, jest przedmiotem bardzo szczegółowego planowania. Projekt aranżacji wnętrza przesądza nie tylko o wyglądzie kliniki dentystycznej czy gabinetu lekarskiego, ale również o tym, w jakim stopniu będzie można uznać obiekt ten za ergonomiczny. Istotnym czynnikiem przy tworzeniu tego rodzaju projektu jest również możliwość dostosowania go do ograniczeń budżetowych określonych przez inwestora – w wielu przypadkach celem projektu aranżacji wnętrz jest wskazanie optymalnego pod względem ekonomicznych wykończenia, które będzie spełniało najwyższe normy funkcjonalne.

Czutaj więcej

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy jest formą przedstawienia koniecznych do wykonania prac. Jest to wysoce sformalizowana, w pełni standaryzowana forma projektu, na podstawie której tworzy się kosztorysy oraz prowadzi prace budowlane. Projekt wykonawczy jest również podstawą do stwierdzania zgodności przeprowadzonych adaptacji z projektem przygotowanym przez biuro projektowe: nie można tego zrobić w stosunku do nawet najbardziej realistycznej wizualizacji, a tym bardziej w stosunku do projektu koncepcyjnego. Projekt wykonawczy charakteryzuje się maksymalną szczegółowością oraz kompleksowością – opisuje każdy element wykończenia i wyposażenia wnętrza oraz zawiera informacje techniczne cenne dla ekipy remontowej, która musi go zrealizować.

Czutaj więcej

Projekt oświetlenia miejsc pracy

Oświetlenie jest w gabinetach lekarskich i dentystycznych, a także w salonach kosmetycznych i fryzjerskich, jednym z czynników, które przesądzają o funkcjonalności. Opis warunków oświetlenia zawarty został w dedykowanych normach, natomiast pozostawiają one inwestorom i realizatorom instalacji pewną swobodę co do wyboru typu źródeł światła lub ich charakteru i sposobu uruchamiania, a to właśnie te czynniki w dużej mierze wpływają na ergonomię gabinetów.

Czutaj więcej

Projekty Osłon Stałych

Projekty osłon stałych są szczególnymi opracowaniami, które przygotowuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami w gabinetach i pracowniach, w których ustawiony zostaje sprzęt do diagnostyki obrazowej. Promieniowanie jonizujące, ze względu na swoją szkodliwość, musi wywierać działanie tylko w możliwie ograniczonej przestrzeni, a osłony stałe mają zabezpieczać pozostałe miejsca. Charakterystyka osłon stałych jest regulowana przepisami Sanepidu oraz tzw. Prawem Atomowym, a także wybranymi normami, które narzucają dość wysokie wymagania techniczne. Problemem jest często także implementacja osłon w projekcie w taki sposób, aby nie naruszały one koncepcji artystycznej aranżacji.

Czutaj więcej

Projekt instalacji technologicznych

Gabinety medyczne, kosmetyczne i fryzjerskie muszą spełniać nie tylko wyśrubowane normy higieniczne i estetyczne, ale przede wszystkim, aby były praktyczne, muszą zostać wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje technologiczne. Ich bezawaryjna eksploatacja oraz pełne bezpieczeństwo zależą od poprawnego wykonania projektu. Zaplanowanie przebiegu ciągów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sieci energetycznych, teleinformatycznych, układów elektrycznych alarmów oraz instalacji technicznych specyficznych dla gabinetów, np. kompresorów czy kanałów technicznych gwarantuje możliwość sprawnej eksploatacji, a w razie konieczności również naprawy instalacji.

Czutaj więcej

Projekt identyfikacji wizualnej

Projekt identyfikacji wizualnej obejmuje przygotowanie spójnej koncepcji wizerunkowej. Można go przygotować dla obiektów nowo wybudowanych, zaadaptowanych, ale także już istniejących, również jeśli aranżacja wnętrza gabinetu się nie zmienia. Celem projektu jest stworzenie spójnego wizerunku gabinetu oraz opracowanie estetycznych elementów dodatkowych – od papeterii, przez wizytówki, aż po logotypy oraz szablony graficzne stron internetowych.

Czutaj więcej

Usługi konsultingowe

Rozmowa z ekspertem, przedstawienie mu swoich wątpliwości i ustalenie możliwych rozwiązań to pierwszy krok na drodze do poprawy sposobu funkcjonowania gabinetu medycznego, fryzjerskiego lub kosmetycznego. Usługi konsultingowe mogą dotyczyć zarówno projektowania gabinetów, jak i projektów identyfikacji wizualnej lub zmian o charakterze stricte technicznym, na przykład w zakresie modernizacji instalacji teleinformatycznej lub instalacji urządzeń do diagnostyki obrazowej.

Czutaj więcej