Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany to szczególny typ opracowania, który tworzy się w przypadku konieczności budowy nowego obiektu. Jest to postępowanie zapewniające inwestorowi niejednokrotnie większą swobodę niż w przypadku adaptacji istniejącej nieruchomości, aczkolwiek również w tym przypadku uzyskanie maksymalnej ergonomii obiektu wymaga dostosowania jego projektu do wymagań lokalnego planu zagospodarowania, a także specyfiki działki budowlanej. Te czynniki decydują o konieczności przygotowania projektu o innym charakterze niż w przypadku adaptacji lokalu. Projekt architektoniczno-budowlany wykonuje się w celu uzyskania administracyjnego pozwolenia na budowę, ale później jest on także wykorzystywany jako warstwa tła dla projektów wykonawczych.
Prawidłowe wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla przychodni stomatologicznej, lekarskiej, weterynaryjnej lub obiektu o przeznaczonego na przykład na centrum SPA wymaga olbrzymiej wiedzy, umiejętności i doskonałej intuicji, ponieważ od jakości projektu zależy:

  • uzyskanie pozwolenia na budowę;
  • ustalenie kosztów wzniesienia i wykończenia obiektu;
  • ergonomia gotowych rozwiązań, ich trwałość, funkcjonalność oraz użyteczność;
  • stopień dopasowania zindywidualizowanego projektu do nietypowych oczekiwań inwestora oraz jego klientów.

Choć projekt architektoniczno-budowlany powstaje głównie w celu realizacji celu administracyjnego, jakim jest uzyskanie pozwolenia na budowę, nie należy traktować go jedynie jako formalności, gdyż zmiany, jakie wprowadza się na tym etapie, aby dostosować budynek do konkretnych wymagań, rzutują również na późniejsze fazy prac projektowych. Projektowanie przychodni lub gabinetów jest procesem ciągłym i odbywa się na drodze ciągłego doskonalenia i uszczegóławiania istniejącego projektu architektoniczno-budowlanego, im więc będzie on lepszy, tym szybciej uda się doprowadzić go etapu projektu wykonawczego i tym mniejsze będzie ryzyko, że któraś z faz procesu projektowania lub wykonawstwa zakończy się błędami.

Zobacz również: Projekt aranżacji wnętrz

Poproś o darmową wycenę lub poradę

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ