Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny jest najbardziej ogólnym szkicem o charakterze technicznym. Nie obejmuje jeszcze informacji szczegółowych o konkretnej aranżacji, natomiast jest kompleksowym opracowaniem samej koncepcji funkcjonalnej przestrzeni przyszłego gabinetu. Koncepcja ta powstaje na podstawie założeń projektowych zdefiniowanych przez inwestora oraz sformułowanych w sposób techniczny przez architekta, a także wnikliwej analizy możliwości, która już pozwala niektóre z założeń pozytywnie lub negatywnie zweryfikować.
Projekt koncepcyjny, jeśli tylko jest stworzony w sposób w pełni poprawny, pozwala na:

  • właściwą identyfikację funkcji poszczególnych części obiektu;
  • ustalenie na dalszym etapie prac szczegółowych wymagań technicznych względem wszystkich elementów wykończeniowych, stosowanych materiałów i rozwiązań technicznych oraz technologii;
  • przedstawienie w sposób czytelny i zrozumiały wstępnego szkicu projektu, który będzie stanowił podstawę do planowania prac nad aranżacją wnętrza;
  • wychwycenie ewentualnych błędów logicznych popełnionych na etapie planowania inwestycji lub przygotowywania rozkładu pomieszczeń;
  • ustalenie możliwych źródeł trudności technicznych, punktów, których realizacja wymaga niewspółmiernie dużych nakładów finansowych lub może spowodować problemy ze zgodnością projektu z aktami normatywnymi.

Przygotowanie projektu koncepcyjnego, który sam w sobie rzadko jest imponujący, zajmuje sporo czasu. Po pierwsze dlatego, że jest to w praktyce najważniejszy etap techniczny projektowania, jako że błąd popełniony na tym etapie rodzi daleko idące konsekwencje, a po drugie dlatego, że ustalenie ostatecznego kształtu projektu wymaga ścisłej współpracy architekta z inwestorem. Efektem jest graficzna ilustracja proponowanego rozkładu funkcjonalnego dla gabinetu lekarskiego, stomatologicznego, kosmetycznego, lecznicy weterynaryjnej lub innego obiektu o ściśle zdefiniowanych funkcjach. Projekt koncepcyjny na drodze uszczegółowienia zostanie później przekształcony w projekt wykonawczy.

Zobacz również: Projekt architektoniczno-budowlany

Poproś o darmową wycenę lub poradę

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ